Evenementen

Artikels

NOUVEAU - Médiation culturelle

<span style="font-size:11.0pt;line-height:115%; font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: [...]

Meer lezen

Travaux Chaussée de Bruxelles

ACCES AU DOMAINE PERTURBE - TRAVAUXLa Chaussée de Bruxelles en provenance du Ring de Bruxelles est fermée à la circulation pour [...]

Meer lezen

Message aux mouvements de jeunesse

Le mois de septembre est traditionnellement le moment des journées "Passages". Beaucoup d'entre vous choisissent d'organiser cette [...]

Meer lezen


 
Art. 1: Openingsuren Het domein is dagelijks open voor het publiek, van 8u. tot 21u. van 01/04 tot 30/09 (zomerperiode) en van 8u. tot 18u. van 01/10 tot 31/03 (winterperiode).
Het domein kan op bepaalde dagen gesloten worden na een beslissing van de Raad van bestuur.

Art. 2: Verkeer
- De toegang is verboden voor alle chauffeurs (gemotoriseerde voertuigen en paarden), tenzij ze een vergunning hebben. In dat geval is de snelheid beperkt tot 30 km/u.
- Fietsers in groep zijn niet toegelaten; individuele fietsers of families zijn enkel toegelaten op de bestaande banen en wegen. Op de wandelpaden en de grasperken zijn zij niet welkom.
- De toegang tot de terrassen van het Kasteel, de huizen en hun tuin en de omheinde weiden is verboden, evenals zwemmen, roeien, schaatsen op de vijvers en bekkens.
- Elke vorm van leuren en ambulante handel is verboden.

Art. 3: Gezelschapsdieren Honden en andere dieren moeten aan de leiband gehouden worden, overeenkomstig het Decreet van het Waalse gewest van 16/12/1995.

Art. 4: Natuur Elke handeling die de integriteit van het domein kan schaden, is verboden, meer bepaald:
- Wilde bloemen, geteelde bloemen of bloemen van een boom plukken.
- Grasperken, boordstenen, bermen, bloemperken, bomen en onderhout beschadigen.
- Dood hout of ander materiaal verzamelen en meenemen.
- Schudden aan bomen en struiken, erin klimmen of er inkepingen in maken.
- Wanden, banken, omheiningen en andere roerende goederen beschadigen of vernielen.
- Het domein vervuilen door er wat dan ook te weg te gooien buiten de voorziene vuilnisbakken (onverminderd de toepassing van de gemeentelijke verordening aangaande vuilstortplaatsen van 19/12/1983).


Art. 5: Dieren
- Visvangst en jacht zijn onder voorbehoud.
- Elke handeling die schade kan toebrengen aan het welzijn van de dieren is verboden, meer bepaald:

Vogels vangen, ze storen of hun nesten vernielen.
De dieren storen door ongepaste geluiden, achtervolgingen, het werpen van projectielen enz.

Art. 6: Veiligheid
- Kinderen moeten begeleid zijn. Het is verboden om hen alleen of onbewaakt achter te laten.
- Het is verboden de openbare rust te verstoren, gebruik te maken van muziekinstrumenten en andere hinderende geluiden (onverminderd de toepassing van de gemeentelijke verordening van 18/07/1979) en handelingen te begaan die in strijd zijn met de goede zeden.
- Het is verboden te kamperen, vuur te maken van welke aard dan ook.
- Het is verboden te picknicken op de grasperken rond het kasteel en op de grote grasvelden voor en achter het kasteel. Er wordt aangeraden te picknicken op de Pré des Pettes. Overtredingen van dit reglement worden bestraft met politiestraffen.


Voertuigen die zich binnen het domein bevinden, vallen onder de reglementen op de politie van het wegverkeer overeenkomstig het koninklijk besluit van 01/12/1975.